شنبه, 28 فوریه 2015

نمونه پاکت پستی

 

به نکات ذیل توجه فرمایید :

- پاکتهای ارسالی باید از نوع Registered Post و یا Trackpak مطابق با تصاویر بالا باشد .
- با توجه به اینکه پاکت پستی فقط در مقابل امضاء تحویل داده می شود ، از درج نشانی صندوق پستی اجتناب ورزیده و حتما نشانی محل دریافت اعلام گردد.
- نشانی محل اقامت حتما بر روی پاکتها درج شود.
- اگر از پاکتهای Trackpak استفاده می نمایید، باید از نوع تحویل در مقابل امضاء مطابق (نمونه 1) "Registered Signature" باشد. چنانچه از نوع پاکتهای (نمونه 2) "Non Signature" ارسال شود سفارت از عودت مدارک معذور است.

 

نمونه 2

نمونه 1

آدرس و شماره تماسهای سفارت

آدرس 151 Te Anau Road, Hataitai, Wellington, New Zealand
آدرس پستی P.O. BOX 14733, Kilbirnie
ساعات کاری

روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 9 صبح تا 5  بعد از ظهر

تلفن ها

0064-4-3862976

ایمیل info@iranembassy.org.nz

بخش کنسولی

ساعت کاری

ساعت تماس  تلفنی

روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 9 صبح تا 5  بعد از ظهر

روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 2 تا 4  بعدازظهر

تلفن 0064-4-9394536
فکس (سفارت و کنسولی) 0064-4-9398108
ایمیل

consul@iranembassy.org.nz

توجه : برای انجام کلیه امور کنسولی اعم از گذرنامه، کارت ملی،

شناسنامه ... فقط با شماره 9394536 (2 تا 4 بعداز ظهر) تماس

حاصل فرموده و یا با ایمیل consul@iranembassy.org.nz مکاتبه نمائید.

کروکی سفارت

آمار گوگل

آمار بازدید از وبسایت